Ivars Vann og Avløp AS dimensjonerer og monterer rørledninger og rørsystemer til bolig, hytte og næringsbygg – og har til enhver tid kontroll over alle gjeldende lover og forskrifter tilknyttet fagområdet. For å bidra til at færre vannskader tilbyr vi også vannsjekk; en kontroll av alle rom med vann og avløp, med alt utstyr det går vann gjennom, og der du får en tilstandsrapport med forslag til tiltak.